Sídlo a ďalšie objekty múzea

Sídlom múzea je hrad Modrý Kameň, ktorý pozostáva zo zrúcanín gotického hradu a z barokového kaštieľa. 

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 

Sídlo múzea:
SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Hrad Modrý Kameň
Zámocká 1
992 01 Modrý Kameň