Expozície

Hračky na Slovensku v 20. storočí

Hračky na Slovensku v 20. storočí

Expozícia hračiek je jednou z dvoch nosných stálych expozícií Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Vzhľadom na pomerne krátku dobu existencie špecializácie múzea a aktívnu akvizičnú činnosť bola ...

 

História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva

História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva

Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované marionetami významných bábkarských rodín – Stražanovcov a...