Prázdninová BábkoHerňa na hrade Modrý Kameň

od 20. 2. 2017 do 10. 3. 2017
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Cez jarné prázdniny všetkých krajov od 20. februára do 10. marca 2017 sme pre vás pripravili Prázdninovú BábkoHerňu. Každý pracovný deň od 10:00 hod. do 14:30 hod. budeme tvoriť a vyrábať, vždy niečo nové. V Pondelok si Ušijeme rozprávku, takže si z látky ušijeme bábky maňušky rozprávkových postáv, ako Červená čiapočka, vlk a pod. V utorok precvičíme Šikovné rúčky spolu s lektorkou kreatívnych...

Bábkarský workshop je úspešne za nami

od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

V rokoch 2015 – 2017 múzeum realizovalo projekt obnovy východného krídla hradu Modrý Kameň s názvom „HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže". V jeho závere v januári 2017 bol zorganizovaný otvárací ceremoniál zrekonštruovaných priestorov. Jeho súčasťou bol výstup z bilaterálnej spolupráce nórskych a...

HraMoKa - projekt obnovy barokových siení


Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Budova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň má konečne šancu na začiatok obnovy.  Získaním grantu z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva  vo výške 301 000 € môže SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek sídliace na hrade zrealizovať obnovu najstaršej, doteraz neprístupnej časti barokového kaštieľa – prízemie východného krídla budovy. Obnovená bude...

Dotkni sa stredoveku

od 16. 5. 2015
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

UPOZORNENIE! Výstava Dotkni sa stredoveku je dočasne neprístupná kvôli rekonštrukčným prácam na kaštieli. Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň pripravilo novú interaktívnu výstavu s názvom "Dotkni sa stredoveku", ktorá vás prenesie do 13. storočia, do doby, kedy bol pravdepodobne hrad Modrý Kameň postavený. V tej dobe sa totiž spomína po prvý krát....

Zahrajte sa v múzeu... na hrade Modrý Kameň

od 16. 2. 2015
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Aj počas týchto dní u nás môžete stráviť príjemné chvíle v tvorivých dielňach: Bábková hra Táto tvorivá dielňa je zameraná na hru s bábkami v rôznych typoch bábkového divadla. Spoznáte marionety, maňušky, javajky, tieňové bábky, aj bábky improvizované. Dozviete sa o spôsobe ich ovládania, prezradíme aj niekoľko bábkových trikov či tajomstvá zvukových a svetelných efektov. Hru s bábkami si...

Škola v múzeu

od 1. 1. 2005
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Slovenské národné múzeum od roku 2005 realizuje dlhodobý projekt s názvom Škola v múzeu – Veda hrou, ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie sprístupniť výstavy, expozície a činnosť múzea pre detského návštevníka. Stavia na neformálnosti múzejného prostredia v edukačnom procese, ktorý ponúka priestor pre hru, interakciu, experiment, zábavu i diskusiu. SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek od...

Hračky na Slovensku v 20. storočí


Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Expozícia hračiek je jednou z dvoch nosných stálych expozícií Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Vzhľadom na pomerne krátku dobu existencie špecializácie múzea a aktívnu akvizičnú činnosť bola  priebežne dotvorená a koncipovaná so zámerom prezentovať detskú hračku v 20. storočí na území Slovenska tak po obsahovej ako aj časovej línii. V expozícii hračiek má...

História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva


Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

UPOZORNENIE! Expozícia "História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva" je dočasne neprístupná kvôli rekonštrukčným prácam na kaštieli. Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované marionetami významných bábkarských rodín – Stražanovcov a Dubských. Súčasťou zbierky je aj...

Stránka 8Stránka 7Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejiny a vývoj detskej hračky, ako aj dejiny regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza.

» viac o múzeu