Vstupné

KAŠTIEĽ BETLIAR

 Vstupné

Múzeum Andrássyovcov (1. a 2. poschodie kaštieľa) so sprievodcom, 60 min.

Dospelí: 8,- €

Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/dôchodcovia nad 62 rokov : 5,- €

Deti do 6 rokov/ZŤP/ICOM/Press: voľný vstup

Foto lístok: 2,- €

 

Výstava (v letnej sezóne), Zimná záhrada,  Staroveký Egypt (prízemie kaštieľa) bez sprievodcu

Dospelí: 6,- €

Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/dôchodcovia nad 62 rokov: 4,- €

Deti do 6 rokov/ZŤP/ICOM/Press: voľný vstup

Foto lístok: 2,- €

Výklad pre vopred ohlásené, min. 10 členné skupiny na výstave (v letnej sezóne) v zimnej záhrade, expozícii staroveký Egypt a v klenotnici je spoplatnený sumou 2,- € na osobu k riadnemu vstupnému.

 

Kombinované vstupné pre Múzeum Andrássyovcov a výstavu, Zimnú záhradu  a Staroveký Egypt (celý kaštieľ)

Dospelí: 8,- €

Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/dôchodcovia nad 62 rokov: 5,- €

Deti do 6 rokov/ZŤP/ICOM/Press: voľný vstup

Foto lístok: 2,- €

 

Kombinované vstupné pre celý kaštieľ Betliar a mauzóleum Dionýza a Františky Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Dospelí: 9,- €

Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/dôchodcovia nad 62 rokov: 6,- €

Deti do 6 rokov/ZŤP/ICOM/Press: voľný vstup


Foto lístok: 2,- €

regionálna zľava pre obyvateľov s trvalým pobytom v mieste expozície - 2 €

Vzdelávací program 5,-€

Prednášky 2,-€

Prednášky - zľavnená 1- €

Regionálna zľava 2,-€

Tvorivá dielňa 1,-€

Pohľad zblízka 4,-€

Pohľad zblízka – zľavnená 2,-€

Sprievodné podujatie 5,-€

Sprievodné podujatie 8,-€

Sprievodné podujatie 10,-€


Bezplatné vstupné:

Deti do 6 rokov

Hostia

ZŤP

ICOM

Múzeá a galérie

Novinári

Pedagogický dozor

Služby:

Foto a video 2,-€

Foto sobáš 100,-€

 

Vstup mimo otváracích hodín:

pre skupinu do 10 osôb 200,-€

od 11 do 25 osôb 350,-€
 Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do kaštieľa KAŽDÚ PRVÚ NEDEĽU v mesiaci voľný.

 

HRAD KRÁSNA HÔRKA

Oznamujeme návštevníkom, že expozícia hradu Krásna Hôrka je z dôvodu rekonštrukcie po požiari až do odvolania ZATVORENÁ.

  

MAUZÓLEUM

 

Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí: 3,- EUR, zľavnený 1,50 EUR

Na zľavnený lístok majú nárok  žiaci a študenti do 26 rokov a dôchodcovia nad 62 rokov   
Na voľný vstup majú nárok držitelia platného preukazu ICOM, zdravotne ťažko postihnutí (ŤZP preukaz), deti do 6 rokov, držitelia novinárskeho preukazu a pedagógovia sprevádzajúci skupinu žiakov alebo študentov   

 Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do kaštieľa KAŽDÚ PRVÚ NEDEĽU v mesiaci voľný.

 Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

Prípadná zmena cien vyhradená.

 

 

Belépődíj

A BETLÉRI KASTÉLY

Andrássy Múzeum (a kastély 1. és 2. emelete) idegenvezetővel, 60 perc

Felnőttek: 8,- €

Gyerekek 6 é. kortól/diákok és hallgatók 26 é. korig/nyugdíjasok 62 é. fölöt: 5,- €

Gyerekek 6 é. alul/rokkantak/ICOM/ujságírói igazolvány: díjmentes

Fotójegy: 2,- €

 

Kiállítás (csak a nyári szezonban), Téli kert, Ókori Egyiptom (a kastély földszintje) idegenvezető nélkül

Felnőttek: 6,- €

Gyerekek 6 é. kortól/diákok és hallgatók 26 é. korig/nyugdíjasok 62 é. fölött: 5,- €

Gyerekek 6 é. alul/rokkantak/ICOM/ujságírói igazolvány: díjmentes

Fotójegy: 2,- €

Előre bejelentett (min. 10 fős) csoportoknak a kiállításhoz (csak a nyári szezonban), a Télikert , az Ókori egyiptom c. tárlatokhoz  idegenvezetést biztosítunk, amelynek ára 2,-EUR/fő, amelyet a belépő alapdíjához számolunk

 

Kombinált jegy az Andrássy Múzeum és a kiállítás, Téli kert,  Ókori Egyiptom látogatásához

Felnőttek: 8,- €

Gyerekek 6 é. kortól/diákok és hallgatók 26 é. korig/nyugdíjasok 62 é. fölöt: 5,- €

Gyerekek 6 é. alul/rokkantak/ICOM/ujságírói igazolvány: díjmentes

Fotójegy: 2,- €

 

 

Kombinált jegy a betléri kastély és a krasznahorkaváraljai mauzóleum látogatásához

Felnőttek: 9,- €

Gyerekek 6 é. kortól/diákok és hallgatók 26 é. korig/nyugdíjasok 62 é. fölött: 6,- €

Gyerekek 6 é. alul/rokkantak/ICOM/ujságírói igazolvány: díjmentes

Fotójegy: 2,- €

 

regionális engedmény - 2 €

múzeum-pedagógia  - 5 €                                                                                                        

  
A KRASZNAHORKAI VÁR

 A krasznahorkai vár helyreállítási munkálatok miatt zárva tart.

 

A KRASZNAHORKAVÁRALJAI MAUZÓLEUM

 

 Andrássy Franciska és Dénes mauzóleuma Krasznahorkaváralján: 3,-EUR, kedvezményes 1,50 EUR
 Az árak a SzK NT 18/1996-os sz. törvény értelmében voltak meghatározva
Az árak változtatásának jogát fenntartjuk!