Vstupné

KAŠTIEĽ BETLIAR

 

Apartmány grófskej rodiny (1. a 2. poschodie kaštieľa): 8,- EUR, zľavnený 5,- EUR                                 

 Zimná záhrada s exotickými tofejami, Expozícia staroveký Egypt, Klenotnica rodu Andrássy (prízemie kaštieľa): 6,- EUR, zľavnený 4,- EUR
 „Kombinovaný lístok pre Apartmány grófskej rodiny a Zimnú záhradu s exotickými tofejami, Expozíciu staroveký Egypt, Klenotnicu rodu Andrássy (celý kaštieľ): 8,- EUR, zľavnený 5,- EUR                   

Kobinovaný lístok pre kaštieľ Betliar a Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí: 9,- EUR, zľavnený 6,- EUR

Na zľavnený lístok majú nárok  žiaci a študenti do 26 rokov a dôchodcovia nad 62 rokov

regionálna zľava pre obyvateľov s trvalým pobytom v mieste expozície - 2 €

múzejná pedagogika  4 € (vzdelávacie programy)


Na voľný vstup majú nárok držitelia platného preukazu ICOM, zdravotne ťažko postihnutí (ŤZP preukaz), deti do 6 rokov, držitelia novinárskeho preukazu a pedagógovia sprevádzajúci skupinu žiakov alebo študentov   


Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do kaštieľa KAŽDÚ PRVÚ NEDEĽU v mesiaci voľný 

 

HRAD KRÁSNA HÔRKA

Oznamujeme návštevníkom, že expozícia hradu Krásna Hôrka je z dôvodu rekonštrukcie po požiari až do odvolania ZATVORENÁ.

  

MAUZÓLEUM

 

Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí: 2,- EUR, zľavnený 1,- EUR

Na zľavnený lístok majú nárok  žiaci a študenti do 26 rokov a dôchodcovia nad 62 rokov   
Na voľný vstup majú nárok držitelia platného preukazu ICOM, zdravotne ťažko postihnutí (ŤZP preukaz), deti do 6 rokov, držitelia novinárskeho preukazu a pedagógovia sprevádzajúci skupinu žiakov alebo študentov   

 Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do kaštieľa KAŽDÚ PRVÚ NEDEĽU v mesiaci voľný

 Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

Prípadná zmena cien vyhradená.

 

 

Belépődíj

A BETLÉRI KASTÉLY

 

 Grófi lakosztályok (a kastély 1. és 2. emeletén): 8,-EUR, kedvezményes 5,-EUR                                      

 Télikert az egzotikus trófeákkal, Ókori Egyiptom c. tárlat, Andrássy-kincstár (a kastély földszintjén): 6,- EUR, kedvezményes 4,- EUR       

 Kombinált jegy: Grófi lakosztályok és  a Télikert az egzotikus trófeákkal, Ókori Egyiptom c. tárlat, Andrássy-kincstár (az egész kastély): 8,-EUR, kedvezményes 5,-EU                                       

 Kombinált jegy: Betléri kastély és Andrássy Franciska és Dénes mauzóleuma Krasznahorkaváralján
9,-EUR, kedvezményes 6,- EUR  

regionális engedmény - 2 €

múzeum-pedagógia  - 4 €                                                                                                        

Ingyenes jegyre jogosultak: ICOM kártyával rendelkezők, rokkant személyek igazolvány felmutatásával, 6 éven aluli gyerekek, újságírók (igazolvánnyal) és diákcsoportot kísérő pedagógusok.
 
  A KRASZNAHORKAI VÁR

 A krasznahorkai vár helyreállítási munkálatok miatt zárva tart.

 

A KRASZNAHORKAVÁRALJAI MAUZÓLEUM

 

 Andrássy Franciska és Dénes mauzóleuma Krasznahorkaváralján: 2,-EUR, kedvezményes 1,- EUR
 Az árak a SzK NT 18/1996-os sz. törvény értelmében voltak meghatározva
Az árak változtatásának jogát fenntartjuk!