Baťovci v Bojniciach

od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017


Na prelome rokov 1938 - 1939 získalo bojnické panstvo nového majiteľa. Po 300 rokoch vlastníctva Pálfovci predali panstvo firme Baťa.

Kúpou Bojníc Baťovci upevňovali svoje postavenie v širšom regióne, kde vznikalo nové moderné mesto Baťovany s obuvníckym závodom. Neďaleké bojnické panstvo s veľkou výmerou lesov, ornou pôdou a liečivými kúpeľmi sa stali pre rozrastajúci sa priemyselný kombinát vítanou materiálnou a surovinovou základňou.

Čo všetko sa v rokoch 1939 - 1948 pod firmou Baťa dialo na bojnickom panstve dokumentuje výstava jedinečných fotografií z archívu rodiny niekdajšieho riaditeľa Veľkostatku Bojnice Ing. Andreja Hausknotza a zo zbierok členov Klubu priateľov histórie Bojníc.

Výstava „Baťovci v Bojniciach" bude verejnosti prístupná v Stĺpovej sieni Bojnického zámku do 31.10.2017. Výklad a návštevu je potrebné objednať vopred. Vstup na výstavu je bezplatný.

Tešíme sa na Vašu návštevu!