Informácie pre návštevníkov

Dovoľujeme si vás informovať, že prijímanie kultúrnych poukazov na rok 2017 bolo ukončené 12. 11. 2017
Za pochopenie ďakujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predajňa suvenírov:
Priamo v areáli zámku môžete navštíviť predajňu suvenírov, v ktorej nájdete upomienkové predmety, tlačoviny o zámku, pohľadnice či výrobky ľudových remeselníkov. Predajňa je otvorená počas letnej sezóny.

Fotografovanie:
Pre záujemcov ponúkame špeciálnu prehliadku spojenú s fotografovaním počas prehliadkovej trasy. Táto ponuka je určená predovšetkým snúbencom a mladomanželom, ktorí si týmto spôsobom môžu uchovať najkrajší deň spoločného života.

Cenový výmer
Špeciálna prehliadka s fotografovaním  67 €
Špeciálna prehliadka s filmovaním        100 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 03. 12. 2017 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 40 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 03. 12. 2017, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2017

03. 12. 2017

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!