Lektoráty


Vstup do múzea je možný len v doprovode lektora Slovenského národného múzea-Múzea Bojnice.

Lektorský výklad v slovenskom jazyku je bez poplatku.

Pre zahraničných návštevníkov
Ponúkame možnosť prehliadky zámku v cudzích jazykoch. Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku. Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 €. Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.