Otváracie hodiny


V období od 1. októbra  do 30. apríla je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 10:00 do 15:00 h.

V mesiaci máj je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 9:00 do 17:00 h. 
V období od 1. júna do 30. septembra je múzeum otvorené denne od 9:00 do 17:00 h.

Prestávka: 12:00 – 12:30 h 


PRVÁ VOĽNÁ NEDEĽA V MESIACI

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na Príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice zdarma.

Vstup na prehliadku zámku je každých 20 - 30 minút a v skupine je maximálne 35 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú návštevníci obdržia v pokladni múzea po nahlásení príslušného počtu osôb.
Upozorňujeme návštevníkov, že vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov, ako aj bezpečnosť zámku nebude bezplatný vstup umožnený všetkým záujemcom.

Počas prvej nedele v mesiaci poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku. Rezervácie vstupov na prvú nedeľu v mesiaci nezabezpečujeme.

OTVÁRACIE HODINY: totožné s otváracími hodinami múzea
Prestávka: 12:00 - 12:30 h

Zoznam prvých nedieľ v mesiacoch roku 2018:

07. 01. 2018
04. 02. 2018
04. 03. 2018
01. 04. 2018
06. 05. 2018
03. 06. 2018
01. 07. 2018
05. 08. 2018
02. 09. 2018
07. 10. 2018
04. 11. 2018
02. 12. 2018