Otváracie hodiny


V mesiacoch október- apríl je múzeum otvorené denne okrem pondelka, od 10:00 do 15:00 h.

V mesiacoch máj, jún, júl, august a september je múzeum otvorené aj v pondelok, od 09:00 do 17:00 h.

Prestávka: 12:00 – 12:30 h 

Vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 40 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 07. 01. 2018 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice zdarma.

Vážení návštevníci,
v nedeľu, 07. 01. 2018, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku. Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov. Rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme. Ďakujeme za pochopenie!

Prvé nedele v roku 2018:

06.05. 2018
03.06. 2018
01.07. 2018
05.08. 2018
02.09. 2018
07.10. 2018
04.11. 2018
02.12. 2018