Vstupné

Denná prehliadka

Trvanie prehliadky – 75 minút.  
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb. 
V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 15 osôb.
Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 48 hodín pred plánovaným termínom.

Prehliadka zámku

Dospelý - 1 osoba 8,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 7,00 €
Študent
5,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma

Prehliadka zámku bez Huňadyho sály
(v prípade jej odstránenia z trasy prehliadky)

Dospelý 1 osoba 7,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 6,00 €
Študent
4,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 4,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma

 

Pedagogický dozor - skupina nad 15 detí 1 osoba zdarma
Na denné prehliadky poskytuje múzeum zľavy držiteľom kariet ISIC, EURO 26, ZŤP a ZŤP-S.


Nočná prehliadka


Trvanie prehliadky – 75 minút.
Minimálny počet návštevníkov je 15 osôb.
Návštevu je potrebné ohlásiť 3 dni pred plánovaným termínom.
Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase. V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená.

Komplexná prehliadka zámku

Jednotné vstupné 8,00 €
Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov / len júl a august 6,00 €


Iné poplatky 
    

Fotoaparát  2,00 €
Videokamera 5,00 €


Výklad v cudzom jazyku


Výklad v anglickom a nemeckom jazyku  - zdarma.
Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok.
Výklad v ostatných jazykoch 13,30 €. 

Špeciálne programy
Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru (podrobnosti v sekcii Program / Podujatia).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č. 2/2013 je dňa 03. 12. 2017 vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA.

Vážení návštevníci,
vstup na prehliadku zámku bude každých 30 minút v skupine maximálne 40 návštevníkov. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

V nedeľu, 03. 12. 2017, poskytujeme lektorský výklad len v slovenskom jazyku.

Zdvorilo upozorňujeme našich návštevníkov, že bezplatný vstup pre ich bezpečnosť ako aj bezpečnosť zámku nebude možný pre všetkých záujemcov.

OTVÁRACIA DOBA: 10:00 – 15:00 hod.
PRESTÁVKA: 12:00 – 12:30 hod.

Prvé nedele 2017

03. 12. 2017

Vážení návštevníci, rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci nezabezpečujeme.
Ďakujeme za pochopenie!