Otváracie hodiny

Veľký okruh (75 min.)

(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)

Október – apríl
: utorok až nedeľa (okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára) prehliadky o 09:30, 11:30, 13:30 a 15:30 h.
Máj – september: pondelok až nedeľa od 09:00 do 17:00 h. (vrátane)

Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa každú celú hodinu. Ak to momentálne možnosti múzea dovolia, v prípade veľkého záujmu zo strany neobjednaných návštevníkov môžu byť vstupy na tento okruh maximálne každých 15 minút.

Prehliadky v anglickom jazyku
Máj – jún: v sobotu a nedeľu o 11:30 a 15:30 h.
Júl – september: denne o 11:30 a 15:30 h.

Organizované skupiny
Pre desať- a viacčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov), je však potrebné objednať sa minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.
Pre menej ako desaťčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov) za príplatok 20,00 € na celú skupinu. Prehliadku je potrebné si objednať minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.

Podľa príkazu MKSR č. 2/2013 zo dňa 23. januára 2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Červený Kameň zdarma. 

Malý okruh (60 min.)
(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)

Október – apríl
: utorok až nedeľa (okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára) prehliadky o 09:30, 11:30, 13:30 a 15:30 h.
Máj – september: pondelok až nedeľa od 9.00 do 17.00 h. (vrátane)

Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa každú celú hodinu. Ak to momentálne možnosti múzea dovolia, v prípade veľkého záujmu zo strany neobjednaných návštevníkov môžu byť vstupy na tento okruh maximálne každých 15 minút.

Prehliadky v anglickom jazyku 
Máj – jún: v sobotu a nedeľu o 11:30 a 15:30 h.
Júl – september: denne o 11:30 a 15:30 h.

Organizované skupiny 
Pre desať- a viacčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov), je však potrebné objednať sa minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.
Pre menej ako desaťčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov) za príplatok 20,00 € na celú skupinu. Prehliadku je potrebné si objednať minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.

Okruh Renesančná pevnosť (70 min.)
(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)

Máj,jún a september
: víkendy a štátne sviatky
Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa o 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 h. 

Júl - august
: pondelok - nedeľa
Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa o 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 h. 

Organizované skupiny
Pre desať- a viacčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov), je však potrebné objednať sa minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.
Pre menej ako desaťčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov) za príplatok 20,00 € na celú skupinu. Prehliadku je potrebné si objednať minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov. 

Ako sa žilo na hrade (45 min.)
(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)

Júl – august
: pondelok až nedeľa
Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa o 12:30 a 14:30 h.