Otváracie hodiny


Veľký okruh (75 min.)

(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)

Október – apríl: utorok až nedeľa (okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára) prehliadky o 09.30, 11.30, 13.30 a 15.30 h.
Máj – september: pondelok až nedeľa od 9.00 do 17.00 h. (vrátane)

Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa každú celú hodinu. Ak to momentálne možnosti múzea dovolia, v prípade veľkého záujmu zo strany neobjednaných návštevníkov môžu byť vstupy na tento okruh maximálne každých 15 minút.

Prehliadky v anglickom jazyku

Máj – jún: v sobotu a nedeľu o 11.30 a 15.30 h.
Júl – september: denne o 11.30 a 15.30 h.

Organizované skupiny

Pre desať- a viacčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov), je však potrebné objednať sa minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.
Pre menej ako desaťčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov) za príplatok 20,00 € na celú skupinu. Prehliadku je potrebné si objednať minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.

Podľa príkazu MKSR č. 2/2013 zo dňa 23. januára 2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Červený Kameň zdarma.

Malý okruh (60 min.)

(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)

Október – apríl: utorok až nedeľa (okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára) prehliadky o 09.30, 11.30, 13.30 a 15.30 h.
Máj – september: pondelok až nedeľa od 9.00 do 17.00 h. (vrátane)

Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa každú celú hodinu. Ak to momentálne možnosti múzea dovolia, v prípade veľkého záujmu zo strany neobjednaných návštevníkov môžu byť vstupy na tento okruh maximálne každých 15 minút.

Prehliadky v anglickom jazyku

Máj – jún: v sobotu a nedeľu o 11.30 a 15.30 h.
Júl – september: denne o 11.30 a 15.30 h.

Organizované skupiny

Pre desať- a viacčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov), je však potrebné objednať sa minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.
Pre menej ako desaťčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov) za príplatok 20,00 € na celú skupinu. Prehliadku je potrebné si objednať minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.

Okruh Renesančná pevnosť (70 min.)

(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)

Máj,jún a september: víkendy a štátne sviatky
Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 h.  

Júl - august: pondelok - nedeľa
Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 h. 

Organizované skupiny
Pre desať- a viacčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov), je však potrebné objednať sa minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov.
Pre menej ako desaťčlenné skupiny ponúkame možnosť ísť na prehliadku samostatne (teda bez prítomnosti iných návštevníkov) za príplatok 20,00 € na celú skupinu. Prehliadku je potrebné si objednať minimálne sedem dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo čas vyhradený pre neobjednaných návštevníkov. 
 

Ako sa žilo na hrade (45 min.)

(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)

Júl – august: pondelok až nedeľa
Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa o 12.30 a 14.30 h.