Michelangelo na hrade Červený Kameň

od 30. 3. 2015
Múzeum Červený Kameň

SNM-Múzeum Červený Kameň sa ako jedno z piatich miest na Zemi môže pýšiť skvostom, ktorý už niekoľko dní majú návštevníci možnosť obdivovať priamo v stálej expozícii. Ide o bronzové súsošie Madony s dieťaťom, ktoré vzniklo na prelome 19. a 20. storočia. Autorom originálnej sochy je taliansky sochár, maliar, architekt a básnik, Michelangelo Buonarroti. Bronzový odliatok Michelangelovej Madony z...

Hradné podzemie


Múzeum Červený Kameň

Rozľahlé pivnice a unikátne zachovaný obranný systém bývalej renesančnej pevnosti si je môžné pozrieť v rámci II. okruhu - Renesančná pevnosť. Pivnice patria k najväčším v strednej Európe. Postavila ich rodina Fuggerovcov počas druhej fázy stavby renesančnej pevnosti v rokoch 1548 – 1555 pod celým juhozápadným krídlom hradu. Slúžili ako sklady rozličných komodít, najmä vína. Delia sa na dva trakty...

Dobové bývanie šľachty a historické zbrane


Múzeum Červený Kameň

V expozícii múzea si v halách, jedálni, salónoch i v rytierskej sále môžete prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Zároveň je možné zoznámiť sa i s pôvodnými interiérmi hradu: lekárňou, salou terrenou a kaplnkou Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou prehliadky je aj kabinet zbraní. Interiéry hradného paláca si je možné pozrieť na I....

Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum Červený Kameň sa špecializuje na vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku. Je otvorené počas celého roka okrem 1. januára a 24., 25., 26. decembra a v období od 1. októbra do 30. apríla okrem pondelkov. Najviac aktivít pre návštevníkov sa realizuje počas letnej sezóny, t. j. od 1. mája do 30. septembra.


» viac o múzeu