Židia v Poľskom vojsku

od 3. 9. 2017 do 31. 10. 2017


Výstavu pripravilo Vojenské centrum občianskeho vzdelávania plk. dipl. Mariana Porwita, prináša jedinečné informácie o osudoch príslušníkov židovského národa v radoch Poľského vojska. Expozícia si všíma pozíciu a heroické vojenské ťaženia Židov v armáde Prvej poľskej republiky a počas povstania Tadeusza Kościuszka, boja za nezávislosť Poľska v 19. storočí či na začiatku a počas druhej svetovej vojny.