Vstupné

Cena vstupného

Základné vstupné       5,00 EUR
Zľavnené vstupné
Žiaci a študenti (s platným preukazom  ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ), seniori od 70 rokov
2,00 EUR/2 kultúrne poukazy
Vzdelávanie  1,00 EUR
Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM, ZMS a UNESCO, držitelia preukazov múzea alebo galérie SR a ČR, členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, média Voľný vstup

Lektorovanie

v slovenskom jazyku   1,00  EUR
v cudzom jazyku (anglickom, maďarskom) 1,50 EUR 

 


Lektorovanie mimo otváracích hodín

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť minimálne 3 pracovné dni dopredu.

 v slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov)       3,00 EUR
 v cudzom jazyku (anglickom, maďarskom) (min. 10 návštevníkov)         3,50 EUR

Fotografovanie                                  2,00 EUR