Vzdelávanie

Vzdelávacie stredisko SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi poskytuje rôzne vzdelávacie semináre, výchovno-vzedlávacie podujatia a školenia pre školy, pedagógov a širokú verejnosť.

Okruhy prednášok:

 1. Antisemitizmus v období pred druhou svetovou vojnou
 2. Postavenie Židov na Slovensku v rámci prvej ČSR
 3. Prenasledovanie Židov na južnom Slovensku
 4. Pracovný a koncentračný tábor v Seredi
 5. Židovský kódex a deportácie zo Slovenska
 6. Osobnosť Jozefa Tisa
 7. Úteky z táborov smrti
 8. Deti a holokaust
 9. SNP a Židia
 10. Židia po druhej svetovej vojne 
 11. Biskup Peter Pavel Gojdič - Spravodlivý medzi národmi