Kontakty

PhDr. Mária Halmová

riaditeľka
sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155    
             036 80 Martin
e-mail:   maria.halmova@snm.sk     
telefón: +421 43 413 3096
 

PhDr. Hana Zelinová

zástupkyňa
sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155,
             036 80 Martin
e-mail:   hana.zelinova@snm.sk
telefón:  +421 43 413 1011


Kontakt

telefón: +421 43 24 53 111
mail:     snmmartin@snm.sk
web:     www.snm.sk
            www.snm-em.sk 


Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo:
Múzeum Karola Plicku
Pronayovská kúria
Blatnica 


Korešpondenčná adresa:

Slovenské národné múzeum v Martine
- Múzeum Karola Plicku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80  Martin