Kontakty

PhDr. Mária Halmová

riaditeľka
sídlo:     Malá hora 2, P. O. BOX 155    
             036 80 Martin
e-mail:   maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096
 

PhDr. Hana Zelinová

zástupkyňa
sídlo:     Malá hora 2, P. O. BOX 155,
             036 80 Martin
e-mail:   hana.zelinova@snm.sk
telefón:  +421 43 413 1011
Kontakt

e-mail:  cesi@snm.sk 
            cesi-dok@mail.t-com.sk
telefón: +421 43 24 56 111 
            +421 43 423 01 36
web:     www.snm.sk
            www.snm-em.sk 
Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea:
Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11
036 80 Martin

Korešpondenčná adresa:

Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80  Martin