Kontakty


Mgr. Gabriela Hederová
riaditeľka - t.č. na materskej dovolenke


Mgr. Andrej Solár

kurátor - poverený zastupovaním riaditeľky
e-mail: andrej.solar@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 102
mobil: +421 915 807 494


Mgr. Beáta Zámečníková

kurátorka
e-mail: beata.zamecnikova@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 103

Mgr. Petra Rýchliková

kultúrno-propagačná manažérka
e-mail: petra.rychlikova@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 101


PhDr. Marta Žilová

vedenie knižnice, kultúrno-propagačná manažérka
e-mail: marta.zilova@snm.sk 


Sídlo múzea:

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
e-mail: mkchs@snm.sk