Dom Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne


Dom Karpatskonemeckého spolku v...

V priestoroch domu Karpatonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne sa nachádza stála expozícia Dejiny a kultúra Hauerlandu. Návštevníkom umožňuje bližšie spoznať tradície a život karpatských Nemcov v stredoslovenskej oblasti (tzv. Hauerland), s dôrazom na Nitrianske Pravno a jeho okolie.

Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej


Dom Karpatskonemeckého spolku v...

Expozícia Dejiny a kultúra Handlovej bola sprístupnená verejnosti v septembri 2004. Návštevníkom ponúka možnosť oboznámiť sa s históriou osídlenia, tradíciou baníctva a remesiel, ako aj s množstvom predmetov prezentujúcich tradičnú hmotnú, duchovnú a umeleckú kultúru nemeckého etnika v Handlovej.

Dejiny a kultúra Hauerlandu


Dom Karpatskonemeckého spolku v...

Expozícia s názvom Dejiny a kultúra Hauerlandu ponúka návštevníkom bližšie spoznať tradície a život karpatských Nemcov žijúcich v stredoslovenskej oblasti (tzv. Hauerland) s dôrazom na Nitrianske Pravno a jeho okolie. Pozrite si video zo slávnostného otvorenia múzea v Nitrianskom Pravne >>>

Dejiny a kultúra Handlovej


Dom Karpatskonemeckého spolku v...

Expozícia prezentuje dejiny a kultúru Nemcov žijúcich v Handlovej. Na mnohých farebných či čiernobielych obrazoch, reprodukciách kolorovaných pohľadníc sú zachytené premeny počas jej 630 ročnej bohatej histórie. Výstavné miestnosti sú rozdelené do dvoch celkov. Návštevník sa v úvode oboznámi s históriou karpatských Nemcov v Handlovej prostredníctvom archeologických artefaktov, na mape domov a...

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov


Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Expozícia Dejiny a kultúra karpatských Nemcov približuje takmer 900 ročné dejiny a kultúru Nemcov žijúcich na Slovensku. Prezentujú sa jednotlivé regióny života karpatských Nemcov (Bratislava a okolie, stredné Slovensko – Hauerland, Spiš), naznačený je ich prínos v rozvoji baníctva, remesiel, vedy a techniky a priemyslu. Pozornosť sa venuje školstvu. Početné pôvodné artefakty približujú vidiecky a...

Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 


Múzeum kultúry karpatských Nemcov (MKKN) bolo založené 1. januára 1997 ako špecializované múzeum Slovenského národného múzea (SNM). Jeho predchodcom bolo Oddelenie dejín a kultúry karpatských Nemcov v rámci Historického múzea SNM, založené 1. augusta 1994.

MKKN sa zameriava na zhromažďovanie, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu dokladov hmotnej a duchovnej kultúry karpatských Nemcov, ako aj na čo najobjektívnejšie spracovanie ich dejín a kultúry. Svoje expozitúry má v Nitrianskom Pravne a Handlovej. Súčasťou MKKN je aj dokumentačné a informačné centrum, ktoré sa špecializuje na problematiku dejín a kultúry karpatských Nemcov. Jeho základom je knižnica zhromažďujúca slovenskú i zahraničnú periodickú a neperiodickú literatúru. V tomto smere môže byť MKKN považované za najkompletnejšie vybavenú inštitúciu na Slovensku.

» viac o múzeu