Aktuálne výstavy

„Milý vážený priateľ!“

„Milý vážený priateľ!“  od 12. 5. 2017 do 15. 10. 2017

(SK) „Milý vážený priateľ!" - Literárne priateľstvo Jánosa Aranya a Imre Madácha Výstava vznikla ako jedna z nosných projektov osláv „Aranyovho roku" , ktorý boli zahájený pri príležitosti 200. výročia narodenia...

 

Dom európskych dejín

Dom európskych dejín od 6. 5. 2017 do 1. 12. 2017

(SK) Dom európskych dejínSNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Vás srdečne pozýva na otvorenie Domu európskych dejín v Bruseli, ktoré sa uskutoční 6. mája 2017. Viac informácií nájdete na stránke Európskeho...

 

Vymenené domovy - Felcserélt otthonok

Vymenené domovy  - Felcserélt otthonok od 30. 11. 2016 do 31. 12. 2018

(SK) Jednou z významných udalostí, ktorá po druhej svetovej vojne ovplyvnila životy mnohých ľudí v strednej Európe, bolo násilné presídlenie rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí. Súčasťou...