Aktuálne výstavy

Rezső Szalatnai a jeho pozostalosť – pamätná výstava

Rezső Szalatnai  a jeho pozostalosť – pamätná výstava od 16. 5. 2018 do 27. 8. 2018

(SK) Rezső Szalatnai (23.10.1904 – 23.2.1977) bol významným pedagógom, spisovateľom, básnikom a vynikajúcim predstaviteľom maďarskej literatúry na Slovensku. Bol zanieteným zástancom slovensko-maďarských vzťahov....

 

Vymenené domovy - Felcserélt otthonok

Vymenené domovy  - Felcserélt otthonok od 30. 11. 2016 do 31. 12. 2018

(SK) Jednou z významných udalostí, ktorá po druhej svetovej vojne ovplyvnila životy mnohých ľudí v strednej Európe, bolo násilné presídlenie rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí. Súčasťou...