Vymenené domovy - Felcserélt otthonok

od 30. 11. 2016 do 31. 12. 2018
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

(SK) Jednou z významných udalostí, ktorá po druhej svetovej vojne ovplyvnila životy mnohých ľudí v strednej Európe, bolo násilné presídlenie rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí. Súčasťou takýchto európskych povojnových pohybov boli aj udalosti ktoré zmenili etnické zloženie povojnovej Československej republiky: odsun Nemcov, deportácia Maďarov zo Slovenska do Čiech,...

"Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?"


Kaštieľ Imre Madácha

Prvá časť novej memoriálnej expozície v kaštieli Madáchovcov v Dolnej Strehovej prezentuje život v priestoroch kaštieľa v 19. storočí a prostredie, v ktorom vznikalo dielo celosvetového  literárneho významu. Druhá časť stálej expozície – Tragédia človeka – vyzdvihuje najdôležitejšie myšlienky zo všetkých 15 obrazov Madáchovho diela. Farebný pás na podlahe...

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku


Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Kultúrna pamiatka. Brämerova kúria je renesančnou stavbou z prelomu 16. a 17. storočia, postavená na staršom základe, barokovo upravená koncom 17. storočia a klasicisticky začiatkom 19. storočia. Budova tvorí súčasť dnes už len čiastočne zachovaného Podhradia, v strede s kostolíkom sv. Trojice. Stála expozícia Múzea kultúry Maďarov na Slovensku s názvom Tradície a hodnoty. Maďari na Slovensku bola...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej


Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Pamätný dom sa nachádza v strede obce Sklabiná, v okrese Veľký Krtíš. Zámožnejší sedliacky dom z prvej pol. 19. storočia bol postaveny v roku 1852, v tomto dome prežil rozhodujúce roky svojho života: detstvo a študentské roky jeden z najčítanejších maďarských spisovateľov, Kálmán Mikszáth. Expozícia predstavuje návštevníkom život a literárne dielo známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha,...

Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované vedeckovýskumné, dokumentačné a metodické pracovisko, ktoré sa zaoberá skúmaním dejín a vývoja hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku.

Na prízemí sa nachádza stála expozícia, na prvom poschodí sú kancelárske priestory a konferenčná miestnosť, ktorá zároveň slúži aj ako galéria. V pivničných priestoroch múzea je Pivničná galéria. Múzeum v oboch galériách organizuje výstavy s rôznou tematikou, napr. súčasné výtvarné umenie, literatúra, etnografia, kultúrne dejiny a pod.

» viac o múzeu