Informácie pre návštevníkov


Voľná nedeľa
Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je vstup počas KAŽDEJ PRVEJ NEDELE V MESIACI voľný (v rámci otváracích hodín).