Kontakty

PhDr. Mária Halmová

riaditeľka
sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155                 
             036 80 Martin
e-mail:   maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096
 

PhDr. Hana Zelinová

zástupkyňa
sídlo:     Malá hora 2 
             P. O. BOX 155,
             036 80 Martin
e-mail:   hana.zelinova@snm.sk
telefón:  +421 43 413 1011
Kontakt

e-mail:  mrk@snm-em.sk
telefón: +421 43 438 32 94
fax:       +421 43 422 02 09
web:      www.snm.sk
             www.snm-em.sk 
Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea:
Areál Múzea slovenskej dediny
Jahodnícke háje
Martin

Korešpondenčná adresa:
Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80  Martin