Franko - Liška

od 3. 9. 2017 do 3. 10. 2017

Ku keramickému remeslu sa Jozef Franko dostal počas učenia v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Postupne sa však prestal zaoberať výrobou tradičnej majoliky, oslobodil sa od stereotypov modranskej figurálnej plastiky a našiel svoj vlastný štýl, ktorý ho veľmi rýchlo posunul do sveta umelcov a umenia. Vyhranený, nezameniteľný rukopis cítiť najmä v spracovaní figúry, ktorá akoby bola vytočená na hrnčiarskom kruhu. Docielil tak výraznú tvarovú štylizáciu, inšpirovanú zároveň slohovým umením. Staré témy dostali u Franka nový rozmer, dospeli k výraznej poetizácii až k baladickosti. Sakrálnu oblasť reprezentujú Madony, Piety, postavy svätcov a svätíc. Ďalšími námetmi sú Jánošík, zbojníci, muzikanti, remeselníci, vinohradníci. Obdobie plastík s rozprávkovými témami znamenalo otvorenie sa svetu nekonečnej fantázie a pocitového vnímania, detskej, až naivnej radosti zo života. Osobitú formu má Frankova monumentálna tvorba, záhradné plastiky i vtipné keramické úle, odhaľujúce autorov zmysel pre humor. Výstava prináša výber základných diel Jozefa Franka, ktoré charakterizujú jeho jednotlivé tvorivé obdobia, ako mapa umelcovho života. Sú tu voľné plastiky, reliéfy, kachlice, drobné figúrky, ale i objekty väčších rozmerov: úle, záhradné plastiky.
V Liškovej tvorbe ide najmä o zachytenie príbehov. Jeho diela ich priam rozprávajú, dajú sa z nich prečítať. Mnohé námety sú zobrazením vlastných spomienok. Každá plastika predstavuje konkrétnu osobu, ktorú umelec vidí vo svojej predstavivosti, často z jeho rodiny alebo okolia. Marián Liška hovorí, že najradšej modeluje. Práve modelovaním figúr z hliny dokáže zachytiť konkrétnu situáciu, gestá, pohyb. Scénky, v ktorých hrá dôležitú úlohu moment prekvapenia – okamih, za ktorým vzápätí nasleduje ďalší okamih. Hrnčiar podávajúci džbán, drotár utekajúci pred psíkom, lyžiar padajúci do snehu... Komické situácie zobrazuje až do detailov, ktoré pobavia, vysvetlia.
Spojenie Jozef Franko – Marián Liška prezentované na aktuálnej výstave nie je náhodné. Ich spolupráca začala už v roku 1976, v druhom ročníku Liškovho štúdia, keď sa ako učeň dostal do Frankovej dielne. Doteraz najväčšiu spoločnú realizáciu predstavuje Modranský keramický betlehem. Tvorba figuralistov Jozefa Franka a Mariána Lišku predstavuje bohatstvo v kultúrnom kontexte presahujúcom hranice Slovenska. Dvaja umelci, ktorí sa stretli, inšpirovali, kráčajú každý vlastnou cestou, ale zároveň sa opäť stretávajú.

Výstava je v historickej radnici v Modre otvorená do 30. septembra 2017 takto:
utorok až piatok od 14.00 do 17.00 hod.
sobota a nedeľa od 13.00 do 17.00 hod.