Pietna spomienka na Ľudovíta Štúra

od 9. 1. 2018 do 15. 1. 2018


Pietna spomienka na výročie úmrtia Ľudovíta Štúra a Karola Štúra sa uskutoční v nedeľu / 14. januára 2018 / o 09:30 h v Slovenskom evanjelickom kostole a na cintoríne v Modre.