Rudolf Barčík

od 30. 11. 2016 do 28. 2. 2017
Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Rudolf Barčík Výstava keramickej tvorby Rudolfa Barčíka. Osobitný výtvarný talent radí Rudolfa Barčíka medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského keramického života, ktoré prerástli rámec ľudových umelcov. Jeho diela vychádzali z tradičnej ľudovej keramiky, avšak svojim výtvarným prejavom ju dávno prevýšili. Výstava potrvá do konca februára 2017

Michal Pridala

od 4. 11. 2016 do 24. 2. 2017
Múzeum Ľudovíta Štúra

Generálmajor in memoriam Ing. Michal Pridala (9. 11. 1916 – 8. 8. 1993) Slovenský Exupéry – tento prívlastok právom patrí píšucemu letcovi, Ing. Michalovi Pridalovi, generálmajorovi letectva in memoriam, modranskému rodákovi. Pri príležitosti storočnice jeho narodenia pripravilo SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra výstavu, približujúcu jeho život – štúdium, tvorbu, vojenské skúsenosti, lásku, ktorú našiel v...

Pamätná izba Ľudovíta Štúra

od 30. 11. 2015
Múzeum Ľudovíta Štúra

Pamätná izba Ľudovíta Štúra je autentickým miestom, kde Ľudovít Štúr strávil posledné tri týždne po svojom osudnom zranení a kde napokon zomrel. Otvorená bola z iniciatívy modranských vzdelancov pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia v r. 1956. Miestnosť pripomína Štúrove posledné roky v Modre, jeho rodinu, profesionálne i osobné záujmy, ktorým sa tu venoval. Obnovená bola v roku 2015.

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

od 25. 11. 2015
Múzeum Ľudovíta Štúra

Rekonštruované Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 24. novembra 2015 slávnostne otvorilo novú stálu expozíciu Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a obnovenú Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra. Nová expozícia sa sústreďuje na osobnosť, život a trvalý prínos Ľudovíta Štúra pre slovenskú spoločnosť. Priblížuje dobu a prostredie, v ktorom sa Štúr v polovici 19. storočia pohyboval....

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

od 1. 4. 2015
Múzeum Ľudovíta Štúra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky v Modre predstavuje trvalý priestor na prezentáciu jedinečnej remeselnej tradície Slovenska. Nachádza sa v malebnom uzatvorenom zákutí v tesnej blízkosti hradieb mestského opevnenia zo 17. storočia a dvorovou častou je spojený so severnou baštou, v ktorej je umiestnená Galéria Ignáca Bizmayera. Stála expozícia by mala v budúcnosti predstavovať historický...

Galéria Ignáca Bizmayera


Galéria Ignáca Bizmayera

Galéria Ignáca Bizmayera predstavuje reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku. Nachádza sa v rotundovej bašte mestského opevnenia z 1. polovice 17. storočia a otvorená bola v roku 1994 počas Svetového kongresu keramikárov. Ignác Bizmayer (*20. 4. 1922 Košolná, západné Slovensko) pochádza z rodiny s habánskymi koreňmi. Ako malý chlapec sa...

Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre je jediným personálnym múzeom na Slovensku, zaoberajúcim sa prezentáciou osobnosti a diela Ľudovíta Štúra. Okrem expozičnej činnosti systematicky zhromažďuje literárny, zbierkový a dokumentárny fond, ktorý je formou výpožičiek prístupný aj verejnosti.

Súčasťou záujmu múzea sú aj historické, kultúrne, vzdelávacie, umelecké a národopisné tradície Modry a blízkeho okolia.  Múzeum ich prezentuje vo vysunutej expozícii: Múzeu slovenskej keramickej plastiky, ku ktorému patrí aj Galéria Ignáca Bizmayera v rotundovej bašte mestského opevnenia z prvej polovice 17. storočia.

» viac o múzeu