Informácie pre návštevníkov

Oznamujeme návštevníkom Múzea Slovenských národných rád v Myjave, že v múzeu budú prebiehať komplexné rekonštrukčné práce. Múzeum SNR bude preto uzatvorené od termínu 1.2. 2018. O ukončení rekonštručných prác a znovuotvorení múzea budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
V Múzeu M. R. Štefánika nie je vytvorený bezbariérový prístup.

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred.