Múzeum M. R. Štefánika


Múzeum M. R. Štefánika

Múzeum Milana Rastislava Štefánika


Múzeum M. R. Štefánika

Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia M. R. Štefánika má spomienkový charakter. Návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj duchovného odkazu. Akoby ich chcela vrátiť do prostredia, v ktorom žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal hlbokú stopu. V jeho rodnom dome, na...

Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách je súčasťou Slovenského národného múzea - Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika (nar. 21.júla 1880) - v bývalej evanjelickej fare. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.

» viac o múzeu