Múzeum M. R. Štefánika


Múzeum M. R. Štefánika

Potomci nezabúdajte!

od 27. 5. 2016 do 27. 5. 2017
Múzeum M. R. Štefánika

V priestoroch evanjelického kostola v Košariskách je verejnosti sprítupnená výstava "Potomci nezabúdajte!", ktorá je venovaná histórii Cirkevného zboru Košariská - Priepasné a M. R. Štefánikovi. Vstupné: dospelý 1€                 zľavnené (seniori, študenti, žiaci) 0,5 €

Múzeum Milana Rastislava Štefánika


Múzeum M. R. Štefánika

Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia M. R. Štefánika má spomienkový charakter. Návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj duchovného odkazu. Akoby ich chcela vrátiť do prostredia, v ktorom žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal hlbokú stopu. V jeho rodnom dome, na...

Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách je súčasťou Slovenského národného múzea-Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika (nar. 21.júla 1880) - v bývalej evanjelickej fare. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.

» viac o múzeu