Kontakty

PhDr. Mária Halmová

riaditeľka SNM v Martine
sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155    
             036 80 Martin
e-mail:   maria.halmova@snm.sk     
telefón: +421 43 413 3096

 

PhDr. Hana Zelinová

zástupkyňa riaditeľky
sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155    
             036 80 Martin
e-mail:   hana.zelinova@snm.sk
telefón:  +421 43 413 1011


Kontakty

e-mail: mmb@snm.sk
            mmb@max.euroweb.sk
tel.:      +421 43 24 57 111 
            +421 43 413 1390
web:     www.snm.sk
            www.snm-em.sk 

Kontakty na zamestnancov múzea 


Sídlo múzea:
Múzeum Martina Benku
Ul. Kuzmányho 34
036 01  Martin

Korešpondenčná adresa:
Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum Martina Benku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80  Martin