Vianoce u Rusínov

Dňa 15. marca 2015 sa od 11:00 hod. v priestoroch múzea uskutočnila návšteva detí zo základnej školy Šarišské Jastrabie. Deťom boli odprezentované priestory múzea a inštalované výstavy hravou formou. Po prehliadke nesledovala beseda a premietanie filmu Naše rusínske tradície nám nedovolia zabúdať. Pokračovaním boli tvorivé dielne, kde si deti mohli vyskúšať niekoľko techník maľovania kraslíc.