Vianoce u Rusínov

16. máj 2015

Noc múzeí a galérií  2015 v SNM - MRK v Prešove

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove v spolupráci s STM - Národnou kultúrnou pamiatkou Solivar -  Prešov pripravilo bohatý celodenný program so začiatkom od 09:30 hod. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici č. 20 v Prešove pre deti, rodičov ale aj jednotlivcov. Návštevníkom ponúklo netradičné prehliadky priestrorov múzea, oboznámilo ich z históriou a kultúrou Rusínov, pre deti boli pripravené tvorivé dielne a ďalšie aktivity. Od 16:00 hod. do neskorých večerných hodín pokračoval program v priestoroch varne František, Zborovská 2/A, Solivar - Prešov. .pdf (PDF, 295,5 kB)

 

13. máj 2015

Praktická časť maturitnej skúšky žiakov SOŠP v Prešove

Praktická časť maturitnej skúšky celej triedy žiakov Strednej odbornej školy podnikania v Prešove v odbore Marketing v cestovnom ruchu do SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa uskutočnila v stredu 13. mája 2015 od 08:00 hod.

Žiaci  SOŠP v Prešove, vykonávali počas svojho stredoškolského štúdia prax v priestoroch SNM – MRK v Prešove, preto sa rozhodli propagovať múzeum a zvolili si hlavnú maturitnú tému „Deň v SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove netradične". Podtémy boli: Marketing v múzejníctve, Múzeum rusínskej kultúry včera a dnes, Dejiny a osobnosti Rusínov, Zvyky a tradície u Rusínov, Tradičné rusínskej jedlá, Tradičné remeslá u Rusínov, Sakrálne predmety a stavby, Pravoslávny chrám A. Nevského a gréckokatolícky chrám sv. Jána Krstiteľa, Drevené chrámy – makety, Prezentácia poznávacieho zájazdu – Drevené cerkvi, Prezentácia animačného programu v múzeu, Relax pre telo a dušu, Výtvarné umenie rusínskych maliarov, atď..

Cieľom maturantov bolo spracovať danú problematiku, upútať pozornosť verejnosti na SNM – MRK v Prešove. Na praktickej časti maturity sa zúčastnili okrem maturitnej komisie aj pozvaní hostia: Predstavitelia Matice Slovenskej z Martina, zastúpené boli aj občianske združenia Rusínov na Slovensku (spisovatelia, umelci, osobnosti, atď.) a návštevníci múzea.

Praktická časť maturitnej skúšky bola spojená aj s ochutnávkou niektorých rusínskych jedál.