Pripravujeme

Drevorezby Ikon Jaroslava Popovca

Drevorezby Ikon Jaroslava Popovca od 29. 5. 2018 do 25. 6. 2018

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje pre návštevníkov výstavu drevorezieb ikon Jaroslava Popovca. Výstava ponúka spektrum drevorezieb sakrálnych motívov – Ikon svätcov, Ježiša, Bohorodičky, anjelov,...