Múzeum rusínskej kultúry

V roku 2017 SNM - Múzeum rusínskej kultúry neplánuje otvárať žiadne expozície,
vzhľadom na prípravu budovy na komplexnú rekonštrukciu.