Vstupné


Cenník platný od 1. 5. 2017
 
 Bežné vstupné  
 Dospelí  3 €
 Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia  1,50 €
 Rodinná vstupenka malá *  4,50 €
 Rodinná vstupenka veľká **  7,50 €
 

Programové vstupné
 
 Dospelí  4 €
 Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia  2 €
 Rodinná vstupenka malá *  6 €
 Rodinná vstupenka veľká **  10 €

Vstupné je možné zaplatiť len v hotovosti. 
Ostatné služby   
vzdelávacie programy vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné) 50 € 

* Rodinná vstupenka malá - jeden dospelý a deti (maximálny počet 3)

** Rodinná vstupenka veľká - dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3)

Deti nad 6 rokov - deti a mládež do veku 18 rokov
Študenti - držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad
Seniori - od 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti

Vstupné zdarma
deti do 6 rokov
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov
deti z detských domovov
držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S
zamestnanci MK SR
držitelia VIP vstupenky SNM
držitelia preukazu ICOM
držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky
držitelia novinárskeho preukazu
vstup počas prvej nedele v mesiaci
 
Cenník platný do 30. 4. 2017
Typ vstupného výška
Bežné vstupné  
Dospelí 2,00 €
Deti nad 6 rokov*, študenti*, dôchodcovia 1,00 €
Rodinná vstupenka 5,00 €
   
Vstupné na programové podujatie Národopisného roka  
Dospelí 2,50 €
Deti nad 6 rokov*, študenti*, dôchodcovia 1,50 €
Rodinná vstupenka 6,50 €

 * možnosť platiť kultúrnymi poukazmi

Voľný vstup: 
deti do 6 rokov, ZŤP, deti z detských domovov, držitelia preukazu ICOM, preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a preukazu Asociace muzeí a galerií České republiky, pedagogický dozor, držitelia novinárskeho preukazu.
 
Ďalšie poplatky:
Poplatok za amatérske fotografovanie    1,50 €
Poplatok za amatérske video                 3,00 €
Objednávanie skupín:
Pri väčšom počte členov skupiny (napr. školská trieda...) si, prosím, objednajte svoju návštevu na pokladni múzea na t. č. 043/ 24 58 116.
 
Voľná nedeľa
Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je vstup počas každej prvej nedele v mesiaci voľný (v rámci otváracích hodín).