Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
V SNM-Múzeu SNR nie je vytvorený bezbariérový prístup.

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred.