Podujatia

Rekonštrukcia 2018

Rekonštrukcia 2018 od 31. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Uzatvorenie expozícií SNM-Múzea Slovenských národných rád v Myjave SNM-Múzeum SNR v Myjave oznamuje, že od 1. februára 2018 bude z dôvodu komplexnej rekonštrukcie, obnovy a realizácie nových expozícií pre verejnosť...