Oznam

od 30. 11. 2016 do 4. 3. 2017
Múzeum Slovenských národných rád

Milí návštevníci,  SNM-Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách bude z dôvodu zimnej výluky od 5.12.2016 - 5.3.2017 zatvorené. V prípadne záujmu o prehliadku epozície je možné dohodnúť termín prehliadky minimálne 3 kalendárne dni vopred. Každú prvú nedeľu v mesiaci bude SNM-Múzeum M. R. Štefánika pre verejnosť otvorené aj počas zimnej výluky. Ďakujeme za pochopenie.

(1) MY..


Múzeum Slovenských národných rád

Projekt: (1) MY... Termín: 3.11.2016 – 31.1.2017 Miesto: Múzeum SNR, Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava Organizátor: Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave Trnavský samosprávny kraj - Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Kurátor: Božena Juríčková Jadrom projektu (1) MY ... je spoločná výstava kolektívu umelcov, rôznymi väzbami spätých s brezovsko-myjavským regiónom...

Potomci nezabúdajte!

od 27. 5. 2016 do 27. 5. 2017
Múzeum M. R. Štefánika

V priestoroch evanjelického kostola v Košariskách je verejnosti sprítupnená výstava "Potomci nezabúdajte!", ktorá je venovaná histórii Cirkevného zboru Košariská - Priepasné a M. R. Štefánikovi. Vstupné: dospelý 1€                 zľavnené (seniori, študenti, žiaci) 0,5 €

Múzeum Milana Rastislava Štefánika


Múzeum M. R. Štefánika

Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia M. R. Štefánika má spomienkový charakter. Návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj duchovného odkazu. Akoby ich chcela vrátiť do prostredia, v ktorom žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal hlbokú stopu. V jeho rodnom dome, na...

Slovenské národné rady v slovenských dejinách


Múzeum Slovenských národných rád

V úvode expozície je prezentované obdobie revolučných rokov 1848/49 – veľká dobová mapa časti Európy a na nej i Slovensko, vstupujúce na scénu európskych dejín. Oblúková brána s kópiou historickej zástavy a nad ňou symbolický zvon, ktorý evokuje Hurbanove verše „Bije zvon slobody“... Nasledujú dokumenty z rokov 1848/49. Žiadosti slovenského národa sú nainštalované na pozadí veľkej maľby ľudového...

Jar národov – revolučné roky 1848/49


Múzeum Slovenských národných rád

Národná kultúrna pamiatka dom Anny Koléniovej má na fasáde osadenú pamätnú tabuľu s citátom z Histórie povstania slovenskieho 1848 od Mikuláša Dohnányho (1850): „V dome výbornej pani Koléničky založil sa prvý hlavný stannárodných bojovníkov na Slovensku, tu bývaly prvé hlavy a vodcovia povstania slov.Tu sa prijímaly vyslanstvá okolitých obcí, vydávaly sa rozkazy pod pečaťou a...

Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum Slovenských národných rád v Myjave je špecializovanou organizačnou jednotkou Slovenského národného múzea v Bratislave. Zameriava sa na dokumentáciu histórie jednotlivých Slovenských národných rád. Mapuje ich činnosti, predstaviteľov a ďalšie osobnosti slovenského národa až po súčasnú NR SR ako najvyššieho reprezentatívneho zákonodarného a štátoprávneho orgánu. Popri tejto špecializácii zabezpečuje aj dokumentáciu dejín podbradlansko-podjavorinského regiónu. K problematike dejín SNR sa viaže aj zbierkový fond múzea a hlavná expozícia múzea. Je umiestnená v dostavanom pavilóne pri dome Anny Koléniovej, kde 19. septembra 1848 po prvý raz zasadala I. Slovenská národná rada. Okrem stálej expozície, ku ktorej patrí aj expozične stvárnený pôvodný Dom Anny Koléniovej, sa múzeum prezentuje aj príťažlivými krátkodobými výstavami.

Múzeum má vysunuté pracovisko, ktorým je expozícia Múzeum M.R.Štefánika v Košariskách prezentujúca život a dielo generála Dr. Milana Rastislava Štefánika.» viac o múzeu