DO VLADIVOSTOKU TEPLUŠKOU, Z VLADIVOSTOKU LOĎOU

27. 10. 2016
Múzeum Slovenských národných rád

DO VLADIVOSTOKU TEPLUŠKOU, Z VLADIVOSTOKU LOĎOU   Termín podujatia: 27.10.2016 Miesto podujatia: SNM – Múzeum SNR, Myjava / 10,00 hod                              Národný dom Štefánikov, Košariská / 16,30 hod     SNM - Múzeum Slovenských...

Príbeh detí vetra


Múzeum Slovenských národných rád

Príbeh detí vetra Od 17.6. do 30.9.2016 Múzeum Slovenských národných rád v Myjave predstaví verejnosti vo svojich výstavných priestoroch výstavu Slovenského národného múzea v Martine - Múzea kultúry Rómov na Slovensku „Príbeh detí vetra“. Výstava predstavuje desať storočí trvajúci príbeh Detí vetra - príslušníkov rómskeho etnika. Informuje o bohatosti histórie rómskeho...

Rodný kraj v spomienkach a tvorbe Štefana Bednára

od 19. 2. 2016 do 10. 6. 2016
Múzeum Slovenských národných rád

SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave v spolupráci so Záhorskou galériou Senica a Galériou mesta Bratislavy predstaví v priestoroch Múzea Slovenských národných rád v Myjave výstavu s názvom „Rodný kraj spomienkach a tvorbe Štefana Bednára“. Prezentuje významného slovenského akademického maliara, grafika, ilustrátora, karikaturistu, publicistu, priameho...

Múzeum Milana Rastislava Štefánika


Múzeum M. R. Štefánika

Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia M. R. Štefánika má spomienkový charakter. Návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj duchovného odkazu. Akoby ich chcela vrátiť do prostredia, v ktorom žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal hlbokú stopu. V jeho rodnom dome, na...

Slovenské národné rady v slovenských dejinách


Múzeum Slovenských národných rád

V úvode expozície je prezentované obdobie revolučných rokov 1848/49 – veľká dobová mapa časti Európy a na nej i Slovensko, vstupujúce na scénu európskych dejín. Oblúková brána s kópiou historickej zástavy a nad ňou symbolický zvon, ktorý evokuje Hurbanove verše „Bije zvon slobody“... Nasledujú dokumenty z rokov 1848/49. Žiadosti slovenského národa sú nainštalované na pozadí veľkej maľby ľudového...

Jar národov – revolučné roky 1848/49


Múzeum Slovenských národných rád

Národná kultúrna pamiatka dom Anny Koléniovej má na fasáde osadenú pamätnú tabuľu s citátom z Histórie povstania slovenskieho 1848 od Mikuláša Dohnányho (1850): „V dome výbornej pani Koléničky založil sa prvý hlavný stannárodných bojovníkov na Slovensku, tu bývaly prvé hlavy a vodcovia povstania slov.Tu sa prijímaly vyslanstvá okolitých obcí, vydávaly sa rozkazy pod pečaťou a...

Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum Slovenských národných rád v Myjave je špecializovanou organizačnou jednotkou Slovenského národného múzea v Bratislave. Zameriava sa na dokumentáciu histórie jednotlivých Slovenských národných rád. Mapuje ich činnosti, predstaviteľov a ďalšie osobnosti slovenského národa až po súčasnú NR SR ako najvyššieho reprezentatívneho zákonodarného a štátoprávneho orgánu. Popri tejto špecializácii zabezpečuje aj dokumentáciu dejín podbradlansko-podjavorinského regiónu. K problematike dejín SNR sa viaže aj zbierkový fond múzea a hlavná expozícia múzea. Je umiestnená v dostavanom pavilóne pri dome Anny Koléniovej, kde 19. septembra 1848 po prvý raz zasadala I. Slovenská národná rada. Okrem stálej expozície, ku ktorej patrí aj expozične stvárnený pôvodný Dom Anny Koléniovej, sa múzeum prezentuje aj príťažlivými krátkodobými výstavami.

Múzeum má vysunuté pracovisko, ktorým je expozícia Múzeum M.R.Štefánika v Košariskách prezentujúca život a dielo generála Dr. Milana Rastislava Štefánika.» viac o múzeu