Publikácie

 

1 | 2 z 2

ďalšia >   posledná »

 

Vedecký zborník č. 27

Vedecký zborník č. 27 od 24. 8. 2013 do 24. 8. 2025

V roku 2013 vyšiel 27. Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku s názvom HISTÓRIA A KULTÚRA LEMKOVŠČINY. Hlavný redaktor a zostavovateľ PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.., Svidník 2013, 495 strán, v...

 

Vedecký zborník č. 26

Vedecký zborník č. 26 od 20. 12. 2011 do 24. 8. 2025

Koncom roku 2011 vyšiel 26. Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku s názvom Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie. 26. diel Vedeckého zborníka...

 

Miroslav Sopoliga: Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku

Miroslav Sopoliga: Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku od 3. 2. 2011 do 3. 2. 2020

Autor tejto monografie patrí medzi renomovaných a uznávaných odborníkov v oblasti etnológie a muzeológie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ide o prvú syntetickú prácu, ktorá prináša komplexný pohľad na vývin...

 

Miroslav Sopoliga: Skanzen vo Svidníku

Miroslav Sopoliga: Skanzen vo Svidníku od 3. 2. 2011 do 3. 2. 2020

Publikácia je venovaná výlučne národopisnej expozícii v prírode SNM – MUK vo Svidníku. Autor PhDr. Miroslav Sopoliga. DrSc. vyše štyridsať rokov pracuje v spomínanom múzeu a hlavnú pozornosť, o. i., venoval štúdiu a...

 

Nadežda Varcholová: Odkiaľ a kedy...

Nadežda Varcholová: Odkiaľ a kedy... od 31. 1. 2011 do 31. 1. 2020

Nadežda Varcholová: Odkiaľ a kedy...   (Ľudové toponymické povesti Rusínov-Ukrajincov na Slovensku) Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Prešov – Svidník, 2009, 232 strán. Prvú kapitolu tvoria...

 

 

1 | 2 z 2

ďalšia >   posledná »