Deň ľudových tradícií a PIROHY 2016

11. 9. 2016
Národopisná expozícia v prírode

      SNM - Múzeum  ukrajinskej  kultúry  vo  Svidníku už tradične pri   príležitosti  Dní  európskeho   kultúrneho   dedičstva   na Slovensku  pripravuje  Deň  ľudových  tradícií. Aj tohtoročný  Deň  ľudových tradícií sa uskutoční  pod  záštitou  primátora...

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) SNM-MUK


Národopisná expozícia v prírode

Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícii zastúpené všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto objekty sú využité na inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia (rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a iného rozmanitého náčinia). Technicko-priemyselné objekty reprezentuje vodný mlyn z...

Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK


Galéria Dezidera Millyho

Expozícia, ktorá bola sprístupnená v roku 1983, sa nachádza v barokovom kaštieli z 18. storočia. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia po súčasnosť. Dominantou expozície je vzácny súbor ikon, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Expozícia pozostáva z exponátov...

Kultúrno-historická expozícia SNM-MUK


Múzeum ukrajinskej kultúry

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú charakteristiku prírodno-klimatických pomerov regiónu, ako aj prehľad dejín osídlenia, hospodárstva, štátnej správy, sociálneho, národnostného a kultúrneho vývoja príslušného etnika od najstarších čias až po súčasnosť. V časovom horizonte od neolitu po osemdesiate roky 20. storočia predstavuje oblasť severovýchodného...

Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Vzniklo roku 1956 v Prešove, vo Svidníku sídli od roku 1964. Tu sa postupne rozvíjala jeho systematická zbierkotvorná, vedeckovýskumná, publikačná, metodicko-odborná a kultúrno-výchovná činnosť.

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je jedinečné špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku.

» viac o múzeu