Múzeum holokaustu v Seredi poskytne výklad v posunkovom jazyku

od 23. 1. 2017
Múzeum holokaustu v Seredi

V expozícii SNM-Múzea židovskej kultúry Múzea holokaustu v Seredi spustili službu videosprievodcu, ktorá nepočujúcim poskytne výklad v posunkovom jazyku. Múzeum holokaustu zamerané na prevenciu proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a ľudskoprávne otázky je prvé v rámci siete Slovenského národného múzea s ponukou takejto služby. Videosprievodca nepočujúcim preloží nie len výklad sprievodcu v...

Múzeum holokaustu v Seredi

od 23. 1. 2017
Múzeum holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným...

Expozícia židovskej kultúry na Slovensku


Múzeum židovskej kultúry

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70...

Synagóga v Prešove


Synagóga v Prešove

Múzeum židovskej kultúry


Múzeum židovskej kultúry

Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum židovskej kultúry sa začalo sa formovať na pôde Historického múzea SNM, ako Oddelenie židovskej kultúry a v roku 1994 sa stalo samostatným špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou.

» viac o múzeu