Múzejná pedagogika

Program Škola v múzeu/Veda hrou je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorý vznikol na pôde Slovenského národného múzea už v roku 2005. Vyvinul sa z interaktívneho edukačného programu SNM-Prírodovedného múzea a dnes zastrešuje vzdelávacie aktivity všetkých špecializovaných múzeí tvoriacich Slovenské národné múzeum. Škola v múzeu je súbor špeciálnych aktivít a programov, ktorých cieľom je čo najlepšie sprístupniť výstavy, expozície a činnosť návštevníkom. Tieto aktivity stavajú na špecifikách poznávania v múzeu, na neformálnosti tohto prostredia so snahou vytvoriť pre deti a mladých ľudí priestor na hru, interakciu, experiment, zábavu a diskusiu. Program takto deťom a mladým ľuďom umožňuje aktívne poznávanie a učenie sa, ktoré v nich vzbudzuje bádateľský postoj, zvedavosť a vôľu skúmať, ako veci okolo nás fungujú. Učiteľom tento program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovanie, zatraktívniť vyučovací proces a prehĺbiť vedomosti žiakov a študentov priamou skúsenosťou a kontaktom s exponátmi súvisiacimi s výučbou.

V múzeu nájdete inšpiráciu, geniálne myšlienky, objavy a vynálezy, môžete tu spoznávať, diskutovať, tvorivo myslieť a zabaviť sa. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Kontakt
Mgr. Dominik Hrdý
SNM - Centrum múzejnej komunikácie
Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava
pedagogika@snm.sk, dominik.hrdy@snm.sk
+421 2 204 69 238, +421 917 319 684

V prípade záujmu o vzdelávacie programy a lektoráty jednotlivých múzeí SNM sa obráťte na konkrétny kontakt uvedený v danom múzeu, kde Vás poverený pracovník oboznámi s ponukou a  môžte si s ním dohodnúť termíny návštevy.