Organizačná štruktúra

   
                          štatutárny orgán – generálny riaditeľ SNM
 
                                   štatutárny zástupca GR SNM  
   
špecializované múzeá Riaditeľstvo SNM
   
SNM-Prírodovedné múzeum Kancelária generálneho riaditeľa
   
SNM-Hudobné múzeum samostatný právny referát
   
SNM-Historické múzeum samostatný referát ochrany práce
   
SNM-Archeologické múzeum samostatný referát požiarnej ochrany
   
SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov samostatný referát ochrany, bezpečnosti a utajovaných skutočností
   
SNMMúzeum kultúry Maďarov na Slovensku personálne oddlenie
   
SNM-Múzeum židovskej kultúry oddelenie kontroly SNM
   
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Úsek odborného námestníka
   
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra Muzeologický kabinet
   
SNM-Múzeum Červený Kameň Centrum múzejnej komunikácie
   
SNM-Múzeum Slovenských národných rád Redakcia SNM
   
SNM-Múzeá v Martine Archív SNM
   
SNM-Múzeum Bojnice Knižnica SNM
   
SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Úsek ekonomiky
   
SNM-Spišské múzeum oddelenie  rozpočtovania a  financovania
   
SNM-Múzeum Betliar oddelenie informačnej  sústavy
   
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy
   
SNM-Múzeum rusínskej kultúry oddelenie projektového riadenia a pamiatkovej obnovy
   
  oddelenie verejného obstarávania
   
  oddelenie správy a prevádzky budov
   
  oddelenie informatiky
   
  Úsek hradov, zámkov a kaštieľov
  Úsek múzeí národnostných menšín