Organizačná štruktúra

Organizačné členenie Archívu SNM

1. Archív SNM so sídlom v Bratislave a jeho pobočky v špecializovaných múzeách SNM:

2.  Registratúrne stredisko SNM so sídlom v Bratislave a jeho pobočky v SNM:1 

 • pobočky Registratúrneho strediska SNM v špecializovaných múzeách SNM: 
  - Registratúrne stredisko SNM – pobočka v SNM-Múzeách v Martine,
  - Registratúrne stredisko SNM – pobočka v SNM Múzeu Červený Kameň,
  - Registratúrne stredisko SNM – pobočka v SNM-Múzeu Betliar,
  - Registratúrne stredisko SNM – SNM-Múzeu Bojnice,
  - Registratúrne stredisko SNM – SNM-Spišskom múzeu v Levoči,
  - Registratúrne stredisko SNM – SNM- Múzeu bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni,
  - Registratúrne stredisko SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku,
  - Registratúrne stredisko SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove,
  - Registratúrne stredisko SNM – pobočka v Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre,

 • príručné registratúry SNM:
  - v Kancelárii generálneho riaditeľa SNM,
  - v odborných úsekoch GR,
  - v špecializovaných múzeách SNM.

  1 Pobočky Registratúrneho strediska SNM sú zriadené v mimobratislavských špecializovaných múzeách SNM, bratislavské špecializované múzeá odovzdávajú a ukladajú registratúru v Registratúrnom stredisku SNM v Bratislave, ktoré je referátom Archívu SNM.