Výzva na podávanie nominácií

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2016 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:
- objav,  nález
- akvizícia
- expozícia
- výstava
- publikácia
- menšia publikácia, drobná tlač, periodiká  
- obnova, adaptácia  
- reštaurovanie
- akcia, podujatie, dlhodobé projekty
- film, video, audio, multimédiá, internet.
 
Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2016.

Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače,  video a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2016 budú publikované v čísle 3/2017.   
 
Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2017 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
jana.orsulova@snm.sk; maria.rihakova@snm.sk
 
Tlačivo na návrhy nominácií (DOC, 31,2 kB)