Podujatia


PREHĽAD ODBORNÝCH PODUJATÍ MÚZEÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ (XLSX, 20,9 kB)
DATABÁZA PUTOVNÝCH PREZENTAČNÝCH AKTIVÍT MÚZEÍ SR (XLS, 71,2 kB) (aktualizácia 27.11.2018)