Podujatia

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne v GDM od 5. 9. 2017

KRÁSY NAŠEJ VLASTI, MOJA PRÁZDNINOVÁ POŠTA, NAVRHNI POŠTOVÚ ZNÁMKU Tvorivé dielne nadväzujú na výstavu Skvosty Východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka. termín konania: september – október, utorok – piatok...