Prednášky

Pozrime sa do praveku
september 2009 – jún 2010

dĺžka programu: 50 min
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis
Prednáška vo forme netradičnej vyučovacej hodiny v múzeu je spojená s audiovizuálnym programom. Dopĺňa učivo o živote a umení človeka od staršej doby kamennej až po mladšiu dobu železnú (architektúra, predmety každodennej potreby, odevy a šperky, zbroj a výstroj). Program je ukončený krátkou vedomostnou súťažou.

Lesk a bieda stredovekého človeka
september 2009 – jún 2010

dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 25
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis
Účastníci prednášky sa oboznámia so zaujímavosťami o každodennom živote v stredoveku, o počiatkoch slovenských dejín a postavení územia dnešného Slovenska v rámci uhorského štátu. Prednášajúci im predstaví stredovekú sakrálnu a profánnu architektúru a predmetu dennej potreby vypovedajúce o bežnom živote šľachty a poddaných. Program je spojený s audiovizuálnou prezentáciou a ukončený krátkou vedomostnou súťažou.

Kolíska architektúry (Egypt, Grécko a Rím)
september 2009 – jún 2010

dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, umenie a kultúra
Prednáška je koncipovaná ako vyučovacia hodina v múzeu spojená s audiovizuálnym programom. Obsahovo je zameraná na architektúru starovekého Egypta, antického Grécka a Ríma. Približuje spoločné i rozdielne prístupy pri stavbe a výzdobe architektonických diel a ich odkaz pre ďalšie civilizácie.

Čo nám zanechalo stredoveké remeslo a umenie
september 2009 – jún 2010

dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, umenie a kultúra
Prednáška spojená s audiovizuálnym programom je zameraná na obdobie raného a vrcholného stredoveku. Približuje rozdiely i spoločné znaky profánnej a kresťanskej architektúry a dopĺňa vedomosti o bežnom živote a umení daného obdobia