Prenájmy


 

Prenajímaný priestor   Cena podľa dĺžky prenájmu /v EUR/  
  do 2 hod. od 2-6 hod. celý deň

Veľká zasadačka
v hlavnej budove múzea

20,00

30,00

60,00
Klubové priestory
v hlavnej budove múzea
15,00 30,00 40,00
Cerkov - skanzen 35,00 - -
Krčma - skanzen 20,00 35,00 50,00
Posiedka s krbom - skanzen 10,00 20,00 30,00