Prenájmy

Prenajímaný priestor                                                          Cena podľa dĺžky prenájmu /v EUR/
                                                                                      do 2 hod.           od 2-6 hod.         celý deň
.........................................................................................................................................................
Veľká zasadačka
v hlavnej budove múzea                                             20,00                    30,00                  60,00 
 
Klubové priestory
v hlavnej budove múzea                                             15,00                     30,00                  40,00
 
Cerkov - skanzen                                                           35,00                       -                          -
 
Krčma - skanzen                                                            20,00                     35,00                   50,00
 
Posiedka s krbom - skanzen                                       10,00                      20,00                   30,00