Dokumenty

Podľa § 5 Zákona 546/2010 s účinnosťou od 1. januára 2011 uverejňujeme na nasledujúcich prelinkoch naskenovane rovnopisy objednávok tovarov a služieb, ako aj naskenovane rovnopisy dodávateľských a odberateľských faktúr na tovary a služby.

- objednávky tovarov a služieb

- odberateľské faktúry

- dodávateľské faktúry

 

 

Slovenské národné múzeum v októbri 2015 v spolupráci s partnerom Ústav zoológie SAV začal realizáciu projektu pod názvom:

Vybudovanie výskumno – vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL

- úvodné informácie o projekte (PDF, 296,2 kB) 
- priebežná realizácia projektu (PDF, 295,8 kB) 
- informácie o ukončení projektu (PDF, 297,0 kB) 
- foto1 (JPG, 89,2 kB) a foto2 (JPG, 937,6 kB)