Lektoráty

Komunikácia so školami a zabezpečenie lektorátu pre skupiny:

Mgr. Jozef Somogyi, PhD.


Prezentácia
sídlo:     SNM-Prírodovedné múzeum
             Vajanského nábr. 2
             P.O.BOX 13
             810 06 Bratislava
e-mail:   jozef.somogyi@snm.sk
telefón: +421 2 593 49 127; 
            +421 2 204 69 102;  
            +421 2 204 69 154


Pokladňa

telefón: +421 2 593 49 148

Všetky programy a lektorské výklady je potrebné si objednať vopred (max. 15 a min. 5 pracovných dní).
Maximálny počet osôb v skupine je 25.

Cenník:
Lektorský výklad v prírodovedných expozíciách (45 min.):   8,00 €
Vzdelávací program v Objavovni                                      8,00 €


Pedagógovia – maximálne tri osoby vstup zdarma

Poplatok za vzdelávací program v Objavovni: 1,99 €