Biologická olympiáda

od 5. 4. 2018 do 18. 4. 2018

Biologická olympiáda

Vyhodnotenie okresného kola Biologickej olympiády - kategória E,

odbory: botanika, zoológia, geológia

pre obvod Bratislava I. a Bratislava IV. sa uskutoční

v stredu 18.4.2018 o 14,30 hod.

Miesto: Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum

Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Kontakt:

e-mail: eva.neliserova@snm.sk tel. +421 2 20469 103
e-mail: jozef.somogyi@snm.sk tel. +421 2 20469 127