Deň Zeme 2018

od 28. 2. 2018 do 18. 4. 2018Deň Zeme 2018 v SNM-Prírodovednom múzeu
Pozývame Vás na program, ktorý sme pripravili pri príležitosti "Dňa Zeme 2018" pre školy - na prednášky odborníkov na aktuálne témy. Aj Paleontologické oddelenie pripravilo pre deti špeciálny program. Po zaplatení vstupného (pre školské skupiny 1€/žiak) je účasť na programoch zdarma.

Prednášky sa uskutočnia dňa 18. 4. 2018 v budove SNM-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží na 3. poschodí v Objavovni.
V prípade záujmu o účasť na prednáškach sa prosím zahláste a rezervujte si miesto (prednášková miestnosť má obmedzenú kapacitu).
Tel.: 02/204 69 127
Mail: jozef.somogyi@snm.sk

9.30h
Doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
Zvieratá blízke–vzdialené....alebo etológia ako vedná disciplína a jej poslanie
Etológia je vedná disciplína, ktorá nám pomáha bližšie pochopiť správanie zvierat, ale aj nás samotných. Vďaka nej sa dozvedáme, ako živočíchy navzájom komunikujú, ako spia, ako si hľadajú partnerov a vychovávajú deti, aké emócie prežívajú, ale aj to, do akej miery sa podobajú/nepodobajú nám ľuďom.
POZOR: NA TÚTO PREDNÁŠKU SA UŽ PRE NAPLNENIE KAPACITY NEMOŽNO PRIHLÁSIŤ

10.45h
Mgr. Ján Kautman
Inšpirované prírodou
Dozvieme sa, že prekvapivé množstvo technologických noviniek, architektonických postupov a dômyselných technických riešení tých najrozmanitejších problémov nie je vlastne objavom, či výtvorom našej mysle, ale iba šikovným skopírovaním riešení, ktoré príroda uplatňuje už milióny rokov.


Paleontologické oddelenie pripravilo pre deti špeciálny program:

Téma: „Kedy vznikli"
- určené pre deti a školskú mládež
- Kedy vznikli oceány? Život na Zemi? Alebo kedy sa objavili prvé cicavce? Keď neviete, tak sa to práve v tento deň Zeme môžete dozvedieť a to hravou formou prostredníctvom kvízov a tajničiek.
Miesto: paleontologická expozícia „Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi" (2. poschodie)
Čas: 9.30-12.00h